• Phone: +32 2 476 25 92
  • info@artemys.be

Onze waarden zijn een onderdeel van ons DNA, zij leiden onze keuzes en begeleiden ons in onze acties. Door in overeenstemming ermee te handelen (“walk the talk”) zal de koers van onze interpersoonlijke en professionele relaties worden bepaald. Bij de creatie van Artemys hebben wij ervoor gekozen bepaalde beginselen aan te geven die de pijlers van ons project zullen zijn. Deze principes of waarden zijn de weerspiegeling van onze geschiedenis, van onze overtuigingen, en zullen het onlosmakelijke deel van ons project zijn dat onze ontwikkeling zal begeleiden. Handelen volgens onze waarden wordt door onze leden beschouwd als de drijvende en noodzakelijke voorwaarde voor onze daden; het element dat zin en een doel aan al onze acties geeft.

  • Solution finders
  • Durf
  • Streven naar uitmuntendheid
  • Verantwoordelijkheid

Een dienstverlenend bedrijf zijn, impliceert dat we in staat zijn om aan de behoeften van onze klanten te beantwoorden, meestal binnen complexe omgevingen en in dringende situaties.
In deze context is het onze prioriteit op de hoogte te blijven van de specifieke verwachtingen en ons aan te passen aan uw omgeving, om concrete en efficiënte oplossingen op het vlak van kwaliteit en timing te kunnen aanbieden.
Uitgaande van de overtuiging dat excuses synoniem zijn aan beperkingen, engageren wij ons om een absolute prioriteit te geven aan alle echelons van onze maatschappij: onze kennis, tools, arbeidskrachten, beschikbaarheden en intelligentie bovenal tot uw dienst stellen zodat u het verschil kan maken.

Wij zijn van mening dat de mens niet alleen technische competenties maar ook vastberadenheid nodig heeft om er in moeilijke situaties het beste van te maken. J.G Danton leerde ons hierover dat er drie dingen nodig zijn om succes te boeken: durf, durf en nog eens durf. Steunend op dit principe en zich ervan bewust dat op het vlak van aanwerving het vermogen om contacten te leggen en te ontwikkelen van wezenlijk belang is, verbinden de leden van Artemys zich ertoe alle acties te durven ondernemen die nodig zijn om uw problemen om op te lossen. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze kracht van woorden en ondernomen acties, gekoppeld aan expertise, sleutelelementen zijn om te slagen in onze uitdagingen.Specifiek zijn in onze professionele aanpak is eigen aan ons vak. Artemys heeft er daarom voor gekozen om de zoektocht naar uitmuntendheid centraal te plaatsen voor de volgende 3 hoofdpunten:

  1. De kennis en de beheersing van onze markt: een databank ontwikkelen die specifiek is voor onze gerichte competenties; dagelijkse ontmoetingen met professionelen vanuit de energie sectoren
  2. Voor onze technische competenties. Elke klant heeft zijn omgeving, zijn uitdagingen, zijn problemen en zijn eigen identiteit. Om te kunnen voldoen aan zijn behoeften is een optimaal inzicht in zijn business en zijn omgeving vereist om doeltreffend aan zijn staffingproblemen te kunnen werken.
  3. Om een partner en raadgever op het vlak van aanwerving te kunnen worden, moeten de leden van Artemys toegang hebben tot een alomvattende en voortdurend bijgewerkte kennis van alle HR-aspecten die eigen zijn aan onze markten.

De handelingen krijgen zin wanneer ze aan waarden gekoppeld zijn.

Bijgevolg streven wij bij Artemys een ethiek op meerdere niveaus na.
Een milieu-ethiek. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ons op de markt moeten ontwikkelen op een verantwoorde manier door onze ecologische voetafdruk op een ambitieuze en gestructureerde manier te compenseren en tegelijk onze klanten in staat te stellen hetzelfde te doen

Een werkethiek. Om een efficiënte partner te worden voor staffingkwesties in België, moeten wij aan onze klanten, kandidaten en medewerkers een dienstverleningskwaliteitslabel waarborgen.