• Phone: +32 2 476 25 92
  • info@artemys.be

De vermindering van onze koolstofvoetafdruk is naar onze mening het centrale thema van de Mensheid voor haar toekomstige generaties. Wij bij Artemys zijn ervan overtuigd dat elk individu, elk onderneming moet worden gesensibiliseerd voor het behoud van onze ecosystemen.

Bijgevolg hebben wij ervoor gekozen om van bij onze creatie een logica van compensatie van onze ecologische voetafdruk voor te stellen. Deze acties zullen blijvend worden uitgebreid in de loop van onze ontwikkelingDaarom zijn wij, in partnerschap met de NGO “Graine de vie”, de verbintenis aangegaan om door het planten van bomen te strijden tegen de klimaatopwarming.

Om deze beweging uit te breiden, willen wij voor elk contract dat wij sluiten in naam van onze klanten honderden bomen blijven planten in de boomkwekerijen van onze partners. Voor de follow-up en de ontwikkeling van de herbebossing creëert deze Belgische NGO een boomkwekerij in elk van haar plantages en leidt lokale boomkwekers op om het beheer ervan op zich te nemen. Via de lokale overheden en de scholen ontwikkelt zij een programma om de lokale bevolking te sensibiliseren voor milieubescherming.

Om deze doeleinden te bereiken, hebben alle leden van deze NGO zich ertoe verbonden vrijwillig te werken, zodat alle middelen die haar worden toevertrouwd, rechtstreeks en integraal dienen voor het beheer van de boomkwekerijen en voor het planten van de bomen. Zij nemen dus alle vaste kosten die inherent zijn aan het beheer van hun projecten volledig op zich (boekhoudkundige kosten, wettelijke belastingen, kosten van website, van brochures, van verplaatsingen op de herbebossingsterreinen, enz.).

Anderzijds, worden alle boomkwekers en de arbeiders die belast zijn met het planten van de bomen betaald, waardoor het lot van de mensen die in de herbebossingszones leven wordt verbeterd.

Momenteel biedt Graine de Vie werk aan meer dan vijftig personen op haar vier plantages waarin de boomkwekerijen uitsluitend door vrouwen worden beheerd. Deze herbebossingsterreinen zijn gevestigd in het uiterste oosten van het eiland Madagascar, in de provincie Antsiranana. Graine de vie heeft vandaag al bijna 8,5 miljoen bomen geplant. En het werk gaat voort!